AFLYST: Bestyrelsesmøde

Aflyst pga. coronavirus. Bestyrelsesmøde, en guidet tur og frokost. Alle er velkommen.

Vi mødes på SAND kontoret i Jægergårdsgade 164 C, 8000 Aarhus C. Det tager ungefär 11 minutter at gå fra banegården. Alle i faggruppen er velkommen til at deltage – også i bestyrelsesmødet.

Programmet for dagen:

11.00: Bestyrelsesmøde

12.30: Frokost

13.00: Poverty walk – oplev Aarhus fra skyggesiden ført an af tidligere hjemløs i byen. (Husk ordentligt fodtøj)

15.30: Tak for i dag J

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde:

1. Valg af referent og ordstyrer  

2. Nyt fra formanden, v. René

3. Styr på kommende generalforsamling? 

4. Drøftelse af fremtidige arrangementer i faggruppen 

5. Drøftelse af aktuelle faglige problemstillinger  

6. Evt. 

 

Punkter til dagsorden sendes til Nancy nancy@sandudvalg.dk

Ved tilmelding skal du give besked om du deltager til frokost og i den guidet tur.

Har du spørgsmål kan de rettes til: Nancy Pelle,  nancy@sandudvalg.dk