Barndom og forældreskab

Temadag, hvor vi skal høre om fostret og fødslens psykologi, Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen og om børn og unges seksualitet.

Temadagen afsluttes med generalforsamling kl. 15.45 til 16.45.

På årets temadag sætter faggruppen Børn, Unge og Familier fokus på fostret inden fødsel og børn og unges seksualitet.

Vi glæder os til en dag sammen med gode fagfæller fra hele landet. Temadagen er gratis og kun med fysisk fremmøde, der er lækker goodiebag til alle deltagere.

Til at gøre os klogere, har vi inviteret Henrik Dybvad Larsen og Joan Lysholdt. Under generalforsamlingen får vi også besøg af vores forkvinde Signe Færch, der vil fortælle om hvad der politisk sker på børneområdet.

Henrik Dybvad Larsen er uddannet cand. psych. Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi.

Desuden er han uddannet spædbarnsterapeut og småbørnskonsulent, ligesom han har videreuddannet sig indenfor somatisk orienteret psykoterapi og traumebehandling.

I de 40 år Henrik har arbejdet som psykolog, har han beskæftiget sig med børn, unge, voksne og familier indenfor børnepsykiatri, voksenpsykiatri, socialpsykiatri, stofmisbrugsbehandling, kræftbehandling og familie- og børnepsykologi.

I de senere år har han fået en særlig interesse i fostrets og fødslens psykologi.

For få år siden var fosterperioden en overset periode af barnets liv – psykologisk set. I dag anses den for at være blandt de mest betydningsfulde faser i et menneskes liv. 

Hændelser i fosterperioden og under fødslen kan få vidtrækkende konsekvenser for resten af barnets liv. 

Ny viden tyder på, at meget af det, der karakteriserer os som menneske – vores helbred, personlighed og temperament – har sine rødder i de påvirkninger, vi har været udsat for i fostertilværelsen og under fødslen. I de senere år er viden om fostrets og fødslens psykologi på det nærmeste eksploderet. Der er behov for at udfordre forestillingen om, at fostret kommer til verden som et ubeskrevet blad. Ufødte børn sanser, føler, lærer og påvirkes i høj grad i løbet af fosterperioden og under fødslen. 

Nogle forskere inden for området taler om livmoderen som vores allerførste ”klasseværelse” eller læringsrum. Og man kunne fristes til at kalde fødslen vores første store ”eksamen”!

Viden om fostrets og fødslens psykologi kan dels medvirke til at give fostre og spædbørn en bedre start på livet og dels kan denne viden give os en dybere og mere nuanceret forståelse af nogle af de problemstillinger, vi møder hos ældre børn, unge og voksne – og hos os selv! 

Henrik har udgivet bog og flere artikler om emnet.

Joan Lysholdt er uddannet socialrådgiver i 2001, og har en master i sexologi fra 2021.

Joan Lysholdt er ansat som sexolog i Sønderborg kommune. Funktionen er organisatorisk forankret i Børne- og Ungerådgivningen med et forebyggende sigte på tværs af afdelinger i Børn, Uddannelse og Sundhed. Arbejdet omfatter samtaleforløb med børn og unge, vidensdeling i forhold til seksualitet, sparring i konkrete sager på alle niveauer, undervisning og faglige oplæg og udviklingsarbejde. I samarbejde med politiet besøger Joan Lysholdt ungdomsuddannelser med oplæg om sex, digital adfærd, samtykke og grænser. På sundhedsområdet arbejder Joan Lysholdt med seksuel sundhed og trivsel gennem gruppeforløb for borgere, der er udfordret med angst og depression, kroniske smerter og overvægt.

Joan Lysholdt underviser som gæstelærer på socialrådgiveruddannelsen og Den Sociale diplomuddannelse. Hun medvirker i podcast, holder eksterne faglige oplæg, temadage og foredrag for blandt andet kommuner, skoler, opholdssteder, døgninstitutioner, efterskoleelever, læger og sygeplejersker.

I 2022 modtog Joan Lysholdt Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sine bestræbelser på at gøre sexologi til en integreret del af det socialfaglige arbejde.

Tilmeld dig via hjemmesiden senest den 29. september 2023

Program

09.00 – 09.30 Ankomst og morgenmad

09.30 – 09.45 Velkomst

09.45 – 12.30 Oplæg Henrik inkl. pause

12.30 – 13.15 Frokost

13.15 – 15.30 Oplæg Joan inkl. pause

15.30 – 15.45 Pause

15.45 – 16.45 Generalforsamling

16.45 – Tak for i dag

Dagsorden generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Årsberetning fra formand

4. Økonomisk beretning fra kasserer/godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg:

Der skal vælges 3 ordinære medlemmer

Tanja Stefansen ønsker genvalg

Hanne Wibroe ønsker genvalg

Sisi Ploug Pedersen ønsker genvalg

Der skal vælges 2 suppleanter

Susanne Jenny Eg Olesen ønsker genvalg

7. Evt.

Har du forslag du ønsker drøftet under generalforsamlingen eller ønsker du at stille op til bestyrelsen eller har spørgsmål til hvad vi laver i bestyrelsen, kan du kontakte forkvinde Sisi Ploug Pedersen på spp@home-start.dk eller mobilnr. 61 12 09 31

Ved tilmelding skal du angive om du deltager i både temadag og generalforsamling og om du ønsker en to-go sandwich (som gælder ved deltagelse i generalforsamling).