Angst- OCD-Sundhedsaftaler

Overskrifter: Angst/belastningsreaktion - Skolevægring og sundhedsaftaler/ tværsektorielsamarbejde, socialpolitiske teamer. Pris: en dag 1000 kr. Begge dage 2200 kr.

Tema 1. dag – Angst/belastningsreaktion – Skolevægring

Søren Andersen, Specialpsykolog i Børne- og Ungdomspsykiatri, specialist i børnepsykologi og psykoterapi er ansat som ambulatorieleder i Børne- og Ungdomspsykiatrien på Aalborg Universitetshospital. Er desuden børnesagkyndig i Region Nordjyllands Børne- og Unge udvalg.

Søren Andersen vil på seminariet gennemgå de diagnostiske kriterier for angst hos børn og unge samt drøfte angstsymptomer i et perspektiv med symptomer på depression og OCD som belastningsudløste. Søren Andersen vil ligeledes fortælle om behandling af angst hos børn og unge og herunder inddrage den konkrete proces fra henvisning, gennem udredning og til behandling. 

Vores anden foredragsholder er professor Mikael Thastum. Han er ansat på Psykolgisk institut på Aarhus Universitetshospital og er derudover leder af CEBU (Center for Pykologisk Behandling til Børn og Unge).

Mikael Thastum har bl.a. forsket i behandling af angstlidelser hos børn, og i hjælp til børn og unge med bekymrende skolefravær. Han vil derfor fortælle om Back2School projektet, hvor en intervention til børn med bekymrende skolefravær netop er blevt udviklet og afprøvet. Effekten af interventionen blev sammenlignet med effekten af kommunens sædvanlige indsats.

 

Tema 2. dag – sundhedsaftaler/tværsektorielsamarbejde, socialpolitiske teamer

Centerchef Thomas I. Jensen fra Danske Regioner vil på seminariets anden dag give et oplæg omkring den organisatoriske opbygning på sundhedsaftalerne/samarbejdsaftalerne og herunder hvad forskellen er på disse. Ligeledes vil Thomas I. Jensen oplyse om formålet med sundhedsaftalerne, hvorledes den skal forvaltes samt en fælles drøftelse af hvem der har ansvaret for det skrevne. Der vil desuden være fokus på hvad Danske Regioner gerne vil på psykiatriområdet.

Derudover får vi besøg af socialpolitisk koordinator i Dansk socialrådgiverforening Henrik Egelund Nielsen. Han vil bl.a. give os et indblik i de aktuelle socialpolitiske temaer, der rører sig. 

Priser:
Begge dag med middag og overnatning på enkeltværelse i alt 2200 kr.
Dagspris inkl. middag 1300 kr.
Dagspris uden middag 1000 kr

Ikke medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan deltage hvis de er medlem af en anden overenskomstbærende organisation, hvis der er flere ledige pladser efter tilmeldingsfristen. Pris 2700 kr. De kan tage kontakt til kasserer Tove Kjeldgaard: tjk@rn.dk eller formand Tutte Friis: tuttfrii@rm.dk

Ved tilmeldingen skal du svare på om du deltager en eller begge dag samt om vi må sætte dit navn, arbejdsplads og email på en deltagerliste (pga. persondata-forordningen)