AMiR-stormøde for arbejdsmiljørepræsentanter i FH

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 afsluttes med et stormøde for 2.800 arbejdsmiljørepræsentanter. Temaet er 'Resultater med relationer'.

I 2019 har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) fokus på arbejdsmiljørepræsentantens vigtige arbejde og væsentlige rolle på arbejdspladsen. 

Derfor inviterer FH 2.800 arbejdsmiljørepræsentanter til et stormøde, der skal sætte fokus på, hvordan AMiR kan styrke relationerne, skabe opbakning og fællesskab med kollegerne, ledelsen og med TR og de faglige organisationer. 

Fra stormødet vil du kunne hjembringe ny viden og konkrete værktøjer til at styrke relationerne på din arbejdsplads. Samtidig vil du på mødet kunne videndele med andre AMiR og blive klogere på hinanden. 

Program

kl.10-11: Velkomst ved FH's næstformand Morten Skov Christiansen. Historier fra arbejdspladser.

kl.11-12.30: Workshops med vidensoplæg, eksempler fra AMiR og leder samt videndeling. 

kl.15-16:  Fælles afslutning ved FH's formand Lizette Riisgaard

Praktisk

Dansk Socialrådgiverforening ønsker at sende op til 30 arbejdsmiljørepræsentanter til stormødet og vil helt ekstraordinært betale både deltagergebyret på 950 kr, transportudgifter samt frikøb (refusion af din lønudgift til din arbejdsgiver) efter gældende regler.

Om optagelse

Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet, dog således, at AMiR, der fik afslag på at deltage i den store FH AMiR-konference i januar, optages først. 

I midten af november får du endelig besked om, hvorvidt du er optaget til at deltage på konferencen. Husk at reservere datoen! 

Spørgsmål til arrangementet kan sendes til Elisabeth Huus Pedersen, ehp@socialraadgiverne.dk.