Aktuelt kursus 2024

Har du afsluttet TR-grunduddannelsen og ønsker du mere viden om personalejura, så skal du tilmelde dig dette kursus.

På kurset sættes der fokus på den del af personalejuraen, I møder som tillidsrepræsentanter. I vil blandt andet blive klogere på: 

– Hvad I skal være opmærksomme på i forbindelse med rekruttering og ansættelse af medarbejdere 

– Håndtering af advarsler, opsigelser og bortvisning 

– Ledelsesretten og dens begrænsninger

Ovenstående er ikke udtømmende, og der vil komme en endelig undervisningsplan i løbet af oktober 2024.