Aktualitetsforedrag

Lev uden vold deler viden og erfaringer.

Foredraget foregår på VIA Aarhus Campus C lokale C2.41

Mød op – tilmelding ikke nødvendig.

Indhold:
Kort introduktion til; Lev uden vold
Oplæg ved; Sandra McNeary rådgiver, og Neel Wismann rådgiver

Dette aktualitetsforedrag:
Lev Uden Vold fungerer som et videnscenter, Sandra og Neel vil i gennem dette foredrag dele viden og erfaringer om:

  • Basisviden om vold i nære relationer
  • Følgevirkninger deraf
  • Tidlig opsporing
  • At kunne tale om vold som fagprofessionel

Lev Uden Vold repræsenterer voldsområdet bredt, idet foreningen både repræsenterer ofre for seksualiseret vold og voldsudsatte, voldsudøvere i nære
relationer.

https://levudenvold.dk/