Aktualitetsforedrag

OPGANG til OPGANG - et relationelt beskæftigelsesprojekt med familiefokus

Foredraget foregår på VIA Aarhus Campus C lokale C2.41


Mød bare op – tilmelding ikke nødvendig!


OPLÆG VED:
Lene Madsen, socialrådgiver. Christina Jerne Lennon, cand.pæd.psyk. og Natasja Søkilde Haahr, praktikant.

INDHOLD:
OPGANG TIL OPGANG er et tværfagligt og tværsektorielt projekt, der via makkerskaber og løbende teamsparring samarbejder med borgere og deres familier.
Målsætningen er at fremme arbejdsmarkedstilknytning, understøtte børn og unges skolegang og aktive fritidsliv, øge den generelle trivsel i familierne og afprøve nye arbejdsformer, der højner borgerens samarbejde med kommunen.

Vi tager udgangspunkt i de sidste fem års arbejde i Opgang til Opgang og fortæller om resultaterne i projektet og det tværfaglige samarbejde.
Her har vi blandt andet erfaret at komplekse udfordringer i socialt arbejde kan løses med en mere tværfaglig tilgang.
I vores arbejde har det betydet at vi har bevæget os væk fra en specialist rolle henimod mere generalist rolle. Hvad betyder det for den enkelte medarbejder og for familierne i projektet?

Med afsæt i oplægget er der plads til spørgsmål, debat og refleksion.