Æresrelaterede konflikter – Aalborg

Kom til et spændende oplæg om æresrelaterede konflikter

I Danmark bor der desværre en del borgere som lever et liv, hvor de er udsat for æresrelaterede konflikter – det kan være vold, negativ social kontrol, lever i et tvangsægteskaber og med risiko for at blive sendt ufrivilligt til udlandet.  De er ofte undertrykte, de kender ikke deres rettigheder eller hvilke muligheder for støtte de kan få.

Sikkerhedskonsulentordningen er en national ordning under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Formålet med ordningen er at styrke sikkerheden for borgere, der udsættes for alvorlige æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.
Sikkerhedskonsulenterne yder råd og vejledning til både borgere og fagfolk.

Bliv klogere på, hvad der kendetegner æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, og hvordan sikkerhedskonsulenterne arbejder.

Oplæg af socialrådgiver Heidi Breinholt og antropolog Bugge Lind Petersen fra Team for æresrelaterede konflikter i Aarhus kommune.