Årsmøde og generalforsamling

Seniorsektionens generalforsamling og årsmøde 2020.

Tid: 17.november 2020 kl. 12.00 – 18. november 2020 kl. 13.00.

Sted: Svendborg Vandrehjem, Vestergade 45, 5700 Svendborg. Vandrehjemmet ligger ca. 800 meter fra Svendborg Station.

 

Tirsdag den 17.november 2020.

Vi mødes kl. 12.00 til frokost. Indkvartering sker på enkelt- eller dobbeltværelse efter deltagernes ønske. Ved dobbeltværelse skal du huske at oplyse, hvem du vil dele værelse med, hvis du har præferencer.

Generalforsamlingen begynder kl. 13.00 og forventes at vare indtil kl. 15.30. Dagsorden ifølge vedtægternes § 3, stk. 4:

1.                         Valg af stemmetællere.

2.                         Valg af dirigent

3.                         Godkendelse af dagsorden.

4.                         Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse.

5.                         Regnskab for de 2 foregående år fremlægges til efterretning.

6.                         Behandling af forslag.

7.                         Budget fremlægges til godkendelse.

8.                         Valg af formand.

9.                         Valg af kasserer.

10.                       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

11.                       Valg af 4 suppleanter.

12.                       Valg af 1 repræsentant og 1 suppleant til DS’ repræsentantskabsmøde. Formanden er født medlem. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege 1 suppleant fra bestyrelsen i tilfælde af formandens forfald.

13.                       Valg til evt. udvalg.

14.                       Eventuelt.

 

Forslag til dagsordenens pkt. 6 skal skriftligt og motiveret være formand Eva Hallgren i hænde senest den 27.okotber 2020 kl. 12.00 enten pr. post til Anna Anchers Vej 59, 7500 Holstebro eller på mail evahallgren@gmail.com

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe/the og kage. Herefter er der oplæg om Fattigdom v/ Jann Sjursen, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte. Efter oplægget er der mulighed for debat og spørgsmål.

Inden middagen vil der være mulighed for at trække lidt frisk luft i vandrehjemmets dejlige gårdhavemiljø.

Efter middagen byder vi på lidt underholdning med forfatter Josefine Ottesen og musiker Jan Schønemann.

Herefter er der rig mulighed for socialt samvær og snak.

 

Onsdag den 18. november 2020.

Der er morgenmad fra kl. 08.00, og efter morgenmaden skal vi besøge Forsorgsmuseet på Svendborg Museum, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg. Det ligger ca. 500 meter fra Svendborg Vandrehjem.

Her vil vi kl. 10.00 få en guidet rundvisning, og der vil være god mulighed for at få en oplevelse af, hvordan det har været for datidens fattige at bo på Fattiggården. Allerede når man træder ind ad Fattiggårdens port, omkranses man af mure og pigtråd. En fornemmelse af tab og tvang kryber ind under huden, og her begynder en rejse i tid, holdninger og idealer.

Efter rundvisningen serveres der sandwich og drikkevarer. Der vil være mulighed for at indtage maden i museets have, eller man kan tage maden med og spise den på vej hjem.

Max. deltagerantal: 70 personer.

Priser:
400 kr. for deltagelse og overnatning på enkeltværelse.
200 kr. for deltagelse og overnatning på dobbeltværelse (husk at oplyse, hvem, du ønsker at dele værelse med, hvis du har præferencer).
100 kr. for deltagelse uden overnatning og uden morgenmad på anden dagen.
Gratis: Deltagelse i generalforsamling kl. 13.00 – ca. 16.00 inkl. kaffe og kage.

Du vil umiddelbart efter tilmeldingsfristens få besked, om du er optaget samt oplysning om betalingsfrist og kontonummer til brug for betaling af deltagelse.

Deltagerantallet er fastsat under hensyn til pladsforhold, økonomi m.m.

Kontaktpersoner:
Eva Hallgren evahallgren@gmail.com og
Birte Frank birtefrankhansen@gmail.com