Årsmøde og generalforsamling 2024

Program

Tirsdag den 16. april 2024.

Vi mødes kl. 12.00 til frokost. Indkvartering sker på enkelt- eller dobbeltværelse efter deltagernes valg ved tilmelding.
Ved dobbeltværelse skal du skrive, hvem du ønsker at dele værelse med, hvis du har præferencer.

Husk også at oplyse, om du har særlige ønsker til forplejning (laktosefrit, glutenfri, vegetar, veganer .).

Generalforsamlingen begynder kl. 13.00 og forventes at vare til kl. 15.30.
Dagsorden ifølge vedtægternes § 3, stk. 4:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
 5. Regnskab for de to foregående år fremlægges til godkendelse
 6. Behandling af forslag
 7. Budget fremlægges til godkendelse
 8. Valg af formand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 11. Valg af 4 suppleanter
 12. Valg af 2 repræsentanter og 2 suppleanter til DS’ repræsentantskabsmøde
 13. Valg til eventuelle udvalg
 14. Eventuelt

 

Forslag til dagsordenens pkt. 6 skal skriftligt og motiveret være formand Eva Hallgren i hænde senest tirsdag den 26. marts 2024 kl. 12.00 enten pr. post til Heimdalsparken 90, st., tv., 7500 Holstebro eller på mail til evahallgren@gmail.com

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe/the og kage. Herefter er der oplæg og debat om ”Fra beton til ghetto til ? – Udfordringer og muligheder” med arkitekt Anna Mette Exner, Exner Arkitektur – se https://exnerarkitektur/dk/om/

Efter en god middag om aftenen er der rig mulighed for hyggeligt socialt samvær med seniorfagfæller fra hele landet.

 

Onsdag den 17. april 2024

Der er morgenmad fra kl. 08.00.

Efter morgenmaden er der afrejse til Gellerup til Café Europa, Karen Blixens Boulevard 7, 8229 Brabrand. Her skal vi mødes kl. 10.00.
(Der går bus fra Hotel Årslev Kro. I bil tager turen ca. 15. minutter).

På Café Europa får vi et oplæg om ”Gellerup før – nu og i fremtiden” med et panel bestående af 5 lokale og centralt placerede aktører i området.  

Vi slutter Årsmødet kl. 12.30 med udlevering af to-go-sandwich + vand.

 

Priser:
725 kr. for overnatning på enkeltværelse (60 pladser).
525 kr. for overnatning på dobbeltværelse (12 pladser).
275 kr. for deltagelse uden overnatning  (10 pladser).
200 kr. fordeltagelse i frokost og generalforsamling
Deltagelse kun i generalforsamling er gratis 
NB: når du tilmelder dig er der en mindstepris, selvom du blot deltager i generalforsamling; den bliver slettet efter tilmeldingsfristen og du får ingen regning.

Deltagerantallet er fastsat under hensyntagen til pladsforhold, økonomi m.v.

Der vil blive oprettet venteliste inden for hver kategori, hvis der bliver fyldt op.