24th Rehabilitation International World Congress in Aarhus

Arrangementet er UDSAT. Ny dato er 7.-9. september 2021

Kontaktperson i DS: Nicolai Paulsen – np@socialraadgiverne.dk