Ændringer i TR-uddannelsen fra januar 2019 og ny bog til TR

I DS er vi i fuld gang med at udvikle TR-uddannelsen, så den styrker jer TR endnu bedre i involvering, forhandling, indflydelse og organisering. Det betyder også ændringer for dig, som er suppleant.

Der er fuld gang i arbejdet med at udvikle TR-uddannelsen, og de reviderede kurser starter op til januar 2019. Vi vil fortsat undervise i de vigtige temaer, der undervises i i dag – men fremover vil der være mere fokus på TRs muligheder for indflydelse, nye perspektiver på forhandling, involvering af medlemmer og klub samt TRs lederskab. Samtidig vil grunduddannelsen fremover bestå af fem kursusgange, hvor TR følges med det samme hold under hele uddannelsen. Vi håber, at dette vil styrke relationerne og mindske frafaldet til de enkelte kurser.

Herudover vil der komme et nyt årligt kursus for erfarne TR. I 2019 vil temaet være Indflydelse, og kurset vil blive afholdt i foråret og igen i efteråret. Det vil I høre meget mere om til november, når datoerne er på plads, og der åbnes for tilmeldingen.

Suppleanternes uddannelse

En stor ændring er, at TR-uddannelsen fremover kun bliver for TR – og ikke længere for suppleanter. Årsagen til denne ændring er en prioritering af ressourcer – vi bliver flere og flere TR, og samtidig ønsker vi også – og oplever efterspørgsel på – mere uddannelse til TR. Det forsøger vi at imødekomme på denne måde. Fra 2019 vil suppleanterne i stedet komme på suppleant-kursusdage, der arrangeres i den enkelte region – med et program udviklet i relation til TR-grunduddannelsen.

Deltagereffekten

… er en helt ny bog til TR, som snart kommer til verden. DS har spillet en stor rolle i udarbejdelsen af den sammen med flere andre fagforeninger. Bogens omdrejningspunkt er, hvordan man involverer medlemmer og skaber indflydelse, og den indeholder mest af alt metoder og cases og giver samlet en rigtig god indføring i, hvordan vi kan arbejde organiserende som TR. Bogen udkommer 9. november 2018, og I kan godt glæde jer – for den uddeles efterfølgende til alle TR. Det vil I høre meget mere om.