Nyheder

Netværksforløb med fokus på stor arbejdsmængde og tidspres

Har I fokus på stor arbejdsmængde og tidspres i TRIO, MED-udvalget eller arbejdsmiljøgruppe?

11.05.2022

Trænger engagementet i din klub til et boost?

Kunne du godt bruge inspiration til, hvordan du som tillidsvalgt griber møderne i klubben an?

11.05.2022

Husk at sende referatet fra klubbens generalforsamling til regionskontoret

Referatet fra generalforsamlingen skal fremsendes til regionen (din konsulent) seneste fire uger efter generalforsamlingens afholdelse.

02.10.2020

Var din suppleant på “Kursusdag for suppleanter” den 29. april?

Hvis ikke din suppleant var med på kursusdagen, er næste mulighed den 11. november 2019.

12.06.2019

Flekstidsaftale – husk den er et medarbejdergode!

Flekstidsaftaler er et medarbejdergode. Flekstid er baseret på gode hensigter om at gøre arbejdslivet lidt nemmere. Den skal hjælpe arbejdstagere til en større fleksibilitet i arbejdslivet, så det er muligt at møde lidt senere, hvis børnene har brug for ekstra-kram en decembermorgen, eller en tandlægetid kan nås om eftermiddagen.

19.12.2018

Skarpt fokus på arbejdstidsregler på temadag i Region Øst

40 TR satte fokus på det højaktuelle emne "arbejdstid". Gang på gang viser det sig, at mange socialrådgivere reelt arbejder mere end 37 timer om ugen.

28.11.2018

Fokus på arbejdstid! Temadag for TR – og temaet på dit næste TR-netværksmøde

"Fokus på arbejdstid!" er både overskriften for temadag for tillidsrepræsentanter den 5. november i Køge - og temaet på dit næste TR-netværksmøde.

31.10.2018

Fælles løsninger på lokale problemer? Brug det organiserende redskab “Dialog-dugen”

Dialog-dugen sikrer, at fællesskabet – f.eks. i en klubbestyrelse eller en klub – får talt sammen om bevæggrunde for at engagere sig m.m.

26.09.2018