Nyheder

Rimer private penge på dansk socialpolitik?

Den Sociale Investeringsfond – invitere private til at tjene penge på sociale indsatser. Flere forskere og aktører – her iblandt Dansk Socialrådgiverforening – advarer imod, at kravet om afkast kan give social slagside – for hvem vil investere i de mest udsatte borgere? Vil det lykkes at holde investorerne i fonden fra at få indflydelse på hvem, der skal hjælpes?

25.10.2018