Nyheder

Refleksion: ”Vi skal turde tro på borgeren – også når planen bliver vild”

Cathrine Nielsen er socialrådgiver og fælles­tillidsrepræsentant, Jobcenter Hvidovre

23.05.2023

Refleksion: ”Han gik 13 kilometer for at komme til tilsynssamtale, men ville hellere i fængsel”

Line Bækgaard er socialrådgiver i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), afdeling København. Fører tilsyn med betinget dømte og prøveløsladte og støtter dem i at leve et liv uden kriminalitet.

21.03.2023

Refleksion: ”Jeg skiftede job med en følelse af at forlade den synkende skude”

Milene Steptoe er socialrådgiver, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

14.02.2023

Refleksion: ”Vi skal have styrken, selvtilliden og selvværdet til at sige fra”

Roar Mohammed Johansen er socialrådgiver og afgående hoved­bestyrelsesmedlem.

19.12.2022

Refleksion: ”Når vi ikke gør, som vi plejer”

Malene Fuglsang, socialrådgiver, Social Vejledning, Ballerup Kommune. Arbejder primært med voksne med handicap eller en psykiatrisk diagnose. Tovholder for de ­sammenhængende borgerforløb, hun har ansvar for.

04.10.2022

Guiden: Sådan bliver du skarpere på det tværfaglige samarbejde

Når vi arbejder tværfagligt, skal vi koordinere og skabe stærke relationer. Det kræver særlige kompetencer. Få inspiration til at få det bedste ud af det tværfaglige samarbejde.

04.10.2022

Refleksion: ”Hvordan skal vi botræne borgere til at lave mad, hvis der ikke er køkken i boligen?”

Louise Skoubo Hansen er socialrådgiver og arbejder som myndighedssags­behandler og visitator i Socialafdelingen, Køge Kommune.

14.09.2022