Nyheder

Refleksion: ”Jeg blev mindet om, at sygdom og krig kan ramme os alle”

Tanja Wejergang, sundhedssocialrådgiver og teamleder, Rigshospitalet, Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning.

13.02.2024

Guiden: Sådan får du hul på samtalen om den unges seksualitet

Seksualitet har afgørende betydning for unges sundhed, trivsel og udvikling. Guiden giver dig nogle indgange til, hvordan du – på en respektfuld måde – kan inddrage seksuelle temaer i samtalen med sårbare og udsatte unge.

18.12.2023

Refleksion: ”Vi er støddæmpere i en travl hverdag”

Vivi Maria Andersen er socialrådgiver i Kriminalforsorgen, Nyborg Fængsel

14.11.2023

Guiden: Sådan kan du bruge DS’ vejledende sagstal

Hvor mange sager kan en socialrådgiver have ansvar for? Tag udgangspunkt i de fem nedenstående tjekpunkter, når I sammen med jeres tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant går i dialog med ledelsen om et passende sagstal.

14.11.2023

Guiden: Overblik over DS’ vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler vejledende sagstal for, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have ansvar for.

14.11.2023

Refleksion: ”Vi skal turde tro på borgeren – også når planen bliver vild”

Cathrine Nielsen er socialrådgiver og fælles­tillidsrepræsentant, Jobcenter Hvidovre

23.05.2023

Refleksion: ”Han gik 13 kilometer for at komme til tilsynssamtale, men ville hellere i fængsel”

Line Bækgaard er socialrådgiver i Kriminalforsorgen i Frihed (KiF), afdeling København. Fører tilsyn med betinget dømte og prøveløsladte og støtter dem i at leve et liv uden kriminalitet.

21.03.2023

Refleksion: ”Jeg skiftede job med en følelse af at forlade den synkende skude”

Milene Steptoe er socialrådgiver, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter

14.02.2023

Refleksion: ”Vi skal have styrken, selvtilliden og selvværdet til at sige fra”

Roar Mohammed Johansen er socialrådgiver og afgående hoved­bestyrelsesmedlem.

19.12.2022

Refleksion: ”Når vi ikke gør, som vi plejer”

Malene Fuglsang, socialrådgiver, Social Vejledning, Ballerup Kommune. Arbejder primært med voksne med handicap eller en psykiatrisk diagnose. Tovholder for de ­sammenhængende borgerforløb, hun har ansvar for.

04.10.2022