Nyheder

MIT ARGUMENT: Lavere ydelse kan føre til mere angst og depression

Af Priya Helene Tietze, socialrådgiver og mor til Hannah, der lider af skizofreni og autisme. Om kontanthjælpstillæg, der fjernes til unge med psykiske lidelser i den nye kontanthjælpsreform

14.11.2023

Mit yndlingsord: Recovery

Af Priya Helene Tietze, socialrådgiver i Myndighed for Psykiatri og Socialt Udsatte, Randers Kommune

27.06.2023