Nyheder

I har selv skabt problemerne

KOMMENTAR: Vi skal som samfund gøre langt mere for de mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan tage et arbejde. Det kræver politisk mod at investere i mennesker frem for mistillid, pisk og symbolske slagord om at nedlægge jobcentrene.

16.12.2019

Tak for det første år …

LEDER: Tak for det første, vilde, udfordrende og inspirerende år. Det er et privilegium at være formand for socialrådgiverne i Danmark.

16.12.2019

Økonomiaftale: Regering og KL har lyttet til socialrådgivernes viden og ønsker

LEDER: Jeg blev glad, da jeg læste økonomiaftalen 2020 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor socialrådgiverne er nævnt eksplicit.

14.10.2019

Velkommen til et spændende fag – og et stærkt fællesskab

LEDER: Kære nye studerende, vi glæder os til at møde dig derude og byde dig velkommen som medlem af SDS og Dansk Socialrådgiverforening.

19.08.2019

Værdig pensionsalder er pligtstof for ny regering

LEDER: Hvem kan forestille sig, at håndværkere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere kan holde til at arbejde i 50 år?

20.05.2019

Sæt kryds med din socialfaglighed

LEDER: Der er al mulig grund til at granske de forskellige kandidater og stemme på en person med en stærk socialpolitisk profil, som har nye forslag til socialpolitikken, og som vil samarbejde med de forskellige interessenter.

08.04.2019

Sammenhæng handler om meget mere end sundhed

LEDER: En bedre sammenhæng kræver ikke en grundlæggende omlægning af sundhedsvæsenet. I regionerne har vi allerede rigtig gode erfaringer med, hvordan blandt andre socialrådgivere på sygehusene bygger bro.

11.02.2019

Kære socialrådgivere

2018 har på mange måder været et vildt år. I foråret stod vi sammen i hele landet skulder ved skulder. På gader og stræder, på arbejdspladser og foran Forligsinstitutionen i kampen for en fair løn og ordentlige arbejdsvilkår under OK18. Vores sammenhold og fællesskab virkede – vi fik en god aftale med rimelige lønstigninger i hus.

20.12.2018

Stigende fattigdom har voldsomme konsekvenser

LEDER: Endnu færre penge til de mest sårbare og udsatte mennesker, der har mest brug for hjælp. Det er et af resultaterne af Finanslovsaftalen for 2019.

13.12.2018

Den årlige besparelsesdans

REGIONSLEDER Det lader efterhånden til at være en årlig begivenhed, at landets kommuner og regioner skal reducere i deres velfærdsydelser.

25.10.2018