Nyheder

Til september åbner den statslige kompetencefond!

... men informer gerne allerede nu dine medlemmer om mulighederne og hvordan de kan få støtte til kompetenceudvikling.

12.06.2019

Ny kompetencefond på statens område

Som et resultat af OK18 kan statens medarbejdere søge penge fra Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.

10.04.2019

Årlige lønforhandlinger i staten – 2018

Hvis ikke den årlige lønforhandling allerede har været afviklet på din arbejdsplads, så er det ved at være tid inden 2018 bliver til 2019.

07.11.2018

TR-uddannelse og TR-udviklingssamtaler

Som TR er det nødvendigt med uddannelse, viden og sparring. DS udbyder årlige kurser på statens område og udviklingssamtaler. Men du er altid velkommen til at tage fat i din konsulent for råd og sparring.

26.09.2018

DS og Kriminalforsorgens direktør om socialrådgivernes arbejdsmiljø

Som opfølgning på politisk møde den 3. januar 2018 om socialrådgivernes arbejdsmiljø og tilhørende udfordringer er der afholdt et nyt møde mellem bl.a. DS’ formand Majbrit Berlau og direktør Thorkild Fogde for at tale status og næste skridt for at sikre socialrådgivernes arbejdsmiljø.

26.09.2018

De lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen

Som vi tidligere har informeret både jer og medlemmerne om på forskellige måder, har vi nu endeligt indledt de lokale lønforhandlinger på arbejdspladserne i Kriminalforsorgen.

26.06.2018

Arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen

Arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen har gennem en længere periode været særligt belastet og udfordret. Det fik vi ”desværre” slået fast med syvtommersøm i efteråret 2017, da DS gennemførte en arbejdsmiljø-undersøgelse.

05.02.2018

Nye kolleger i politikredsene

Det er altid glædeligt, når vi i DS er med til at udvide arbejdsmarkedet for socialrådgivere. Det er tilfældet i Politiet.

05.02.2018

Lønforhandlingerne i Kriminalforsorgen

Vi håber meget, at vi kan få et svar inden udgangen af februar på DS’ forslag om aftale til tillæg til vores forhåndsaftaler om Ny løn mv. Indtil vi når til enighed med Direktoratet, har vi stadig udskudt lønforhandlingerne

05.02.2018

De lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen er fortsat udsat

Vi arbejder fortsat på at finde en løsning i forhold til de lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen – men det trækker stadig ud.

08.12.2017