Nyheder

Dansk socialminister vil styrke indsatsen over for udsatte børn og unge i Grønland

HJÆLP PÅ VEJ: Efter lang tids ophedet debat i Grønland har den grønlandske social- og justitsminister bedt sine danske kolleger om hjælp til udsatte børn og unge. Højt på listen over ønsker står hjælp fra danske socialrådgivere til at nedbringe sagsbunker og lave socialfaglige undersøgelser i kommunerne.

19.08.2019

Halvdelen af Grønlands 200 socialrådgivere har forladt faget

Alt for mange børn i Grønland lever med seksuelle overgreb, omsorgssvigt og vanrøgt. Men nye tal viser, at børn født efter 1995 oplever færre overgreb og mindre vold og alkohol i hjemmet. Til gengæld besættes alt for mange socialrådgiverstillinger fortsat med uuddannet personale. Halvdelen af de ca. 200 uddannede grønlandske socialrådgivere arbejder ikke inden for faget. Flere eksperter peger på, at det – sammen med et alt for stort arbejdspres – er en af de helt store udfordringer, når det handler om at komme de udsatte grønlandske børn til undsætning.

19.08.2019

Grønlands-pendler: Jeg er hooked, fordi jeg kan se, at jeg gør en forskel

Hver femte uge flyver socialrådgiver Birgitte Lydolf fra sit hjem i Jylland til Grønland for at arbejde på det danske opholdsted Orpigaq – i fire dage ad gangen. Vi har talt med tre socialrådgivere, som knokler med hver deres udfordringer. Ud over pendleren Birgitte Lydolf er det to grønlandske socialrådgivere, som arbejder i henholdsvis Grønlands sydligste by Nanortalik og i Den Centrale Rådgivningsenhed i Nuuk.

19.08.2019

Grønlands socialminister beder om hjælp fra danske socialrådgivere

Den grønlandske social- og justitsminister har haft møde med socialminister Astrid Krag, som vil styrke indsatsen over for Grønlands udsatte børn og unge. Højt på ønskesedlen står hjælp fra danske socialrådgivere til at nedbringe sagsbunker og lave socialfaglige undersøgelser.

15.08.2019

Plejemor: Fedt at det er ok med konsekvens og belønning

- Det er fedt at få at vide, at det er ok med konsekvenser og belønninger. Især for mig som pædagog. Jeg kan se, at det virker og giver ro både hos vores plejebarn og os, siger Annette, der er pædagog og har et plejebarn på otte år. KEEP givet familien en tro på, at de som familie godt kan håndtere de svære udfordringer.

19.10.2017

Bolsjepædagogik hjælper plejefamilier

Et amerikansk træningsprogram for plejeforældre opfordrer til at bruge slik og iPad som belønning. Flere kommuner har afprøvet metoderne i Danmark, og deres skepsis over for ”bolsjepædagogik” er afløst af anerkendelse af de gode resultater: Færre adfærdsproblemer hos plejebørnene og mindre stress hos familierne.

19.10.2017

Bolsjepædagogik hjælper plejefamilier

Et amerikansk træningsprogram for plejeforældre opfordrer til at bruge slik og iPad som belønning. Flere kommuner har afprøvet metoderne i Danmark, og skepsis over ”bolsjepædagogik” er afløst af anerkendelse af resultaterne: Færre adfærdsproblemer hos plejebørn og mindre stress hos familierne.

12.10.2017

Solidaritet og fællesskab skal sikre velfærdssamfundets beståen

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, opfordrer i sin 1. maj-tale danskerne til at huske solidariteten med alle de mennesker, der på grund af ”den nødvendige politik” betaler en pris i form af forringelserne af de laveste satser.

01.05.2013

Ambivalens hos SOSU-undervisere

Formand for DS’ faggruppe af SOSU-undervisere er glad for at kunne genoptage arbejdet, men ked af at forhandlingsvejen glippede. Hun frygter, at indgrebet medfører en forringelse af arbejdsmiljøet og kvaliteten i undervisningen.

25.04.2013

1. maj-arrangementer landet rundt – 2013

Øst, Syd, Nord. I alle regioner er der mulighed for, at socialrådgivere og socialrådgiverstuderende kan komme ud med den røde fane. DS’ formand Majbrit Berlau taler i Aarhus og Viborg.

25.04.2013