Nyheder

Mit hadeord: Sagsbehandler

Af Julie Kjær Handberg, socialrådgiver i Jobcenter Aarhus, hvor hun arbejder som uddannelseskonsulent og faglig koordinator ved Ungecentret Kalkværksvej

15.02.2022