Nyheder

Nye regler på vej på børneområdet

JURASPALTEN: Flere lovforslag på børneområdet bortfaldt på grund af folketingsvalget. Nu er nogle af forslagene fremsat for Folketinget.

21.11.2019

Betaling og økonomi på børneområdet

JURASPALTEN: Hvornår kan kommunen stille krav om økonomisk trangsvurdering og betaling i forbindelse med foranstaltninger efter Serviceloven? Dette er der kommet nyt om.

19.08.2019

Ny strafbestemmelse om psykisk vold – også relevant for det sociale område

JURA: 1. april trådte en ny straffebestemmelse i kraft. Bestemmelsen, den nye § 243, gør det strafbart at udøve psykisk vold.

02.05.2019

Nyt om ungdomskriminalitet og børne- og ungepålæg

JURASPALTEN: Folketinget havde op til årsskiftet travlt med at vedtage flere nye love - og nogle af dem er allerede trådt i kraft. Det gælder den nye lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som blev fremsat den 26. oktober og vedtaget den 18. december til ikrafttræden 1. januar.

11.02.2019

København-erklæring på Kronborg – nyt om Menneskerettighedsdomstolen

JURASPALTEN: København-erklæringen slår fast, at Menneskerettighedsdomstolen er uafhængig og er den sidste instans – ikke medlemsstaterne. Men den giver også et vink med en vognstang til domstolen om at respektere medlemsstaternes synspunkter og at indgå i dialog.

18.06.2018

Nye regler om kommunalt ansvar i overgrebssager

JURASPALTEN: Nye regler for strafansvaret ved seksuelle overgreb over for børn under 18 år og erstatningskrav for myndigheders svigt ved overgreb over for samme fra 1. april 2018.

05.04.2018

Sager om overgreb mod børn – nye domme og regler

JURASPALTEN: En ny lov om, at strafansvaret ved seksuelle overgreb over for børn under 18 år og erstatningskrav for myndigheders svigt ved overgreb over for samme fremover ikke forældes forventes at gælde komme til at gælde fra 1. januar 2018.

15.01.2018

Børnene mangler i Borgerrådgiverens rapport

KOMMENTAR: Når undersøgelser afslører fejl i børnesager, udløser det ofte fordømmelse samt en heftig og unuanceret debat. Vi vil gerne opfordre til større ydmyghed fra eksperternes side. At vi ikke bare kigger efter sagsbehandlernes fejl og mangler, men at vi også kigger efter andre forhold og spørger nysgerrigt ind til dem.

23.11.2017

Skal forældres udgifter til at forebygge børns helbredsproblemer kompenseres?

En lidelse skal være konstateret, hvis forældres udgifter til forebyggelse skal kompenseres. En dokumenteret alvorlig risiko for en lidelse som følge af at være for tidligt født, er således ikke omfattet.

19.10.2017