Nyheder

Analyse: Udsatte unge er uden job og uddannelse i mange år

De mest udsatte unge ryger hurtigt ud af uddannelses­systemet efter grundskolen. En stærk folkeskole, en styrket ungeindsats i kommunerne og øget brug af den forberedende grunduddannelse, FGU’en, kan nedbringe antallet af unge uden job og uddannelse.

13.02.2024

Analyse: Der skal turbo på uddannelsesindsatsen, hvis flere unge skal have en uddannelse

Det forventes, at cirka 14 procent af de unge, som forlod grundskolen i 2021, vil stå uden uddannelse i 2029. Det er 4 procentpoint højere end den politiske 2030-målsætning. Der er dog tale om store forskelle mellem kommunerne.

27.06.2023

Unge mødre har kortere uddannelse end jævnaldrende

Kvinder, der får børn tidligt, ender ofte med kortere uddannelsesbaggrund og højere risiko for slet ikke at have en uddannelse, når de fylder 30 år. Der er store gevinster at hente for den enkelte kvinde og for samfundet, hvis flere får en uddannelse.

18.03.2021

ANALYSE: Kraftig jobvækst er ikke nok – der er behov for målrettede indsatser

Trods stor fremgang på det danske arbejdsmarked er 71.000 personer langt fra arbejdsmarkedet. Størstedelen er kontanthjælpsmodtagere. I 2018 fandt kun hver tiende langt fra arbejdsmarkedet ordinær beskæftigelse. Det viser, at der er behov for målrettede indsatser for at hjælpe flere ind på arbejdsmarkedet.

11.02.2020