Nyheder

Mit hadeord: Omprioriteringskatalog

Af Bess Lykke Sørensen, socialrådgiver, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, Børn og Familier, Sorø Kommune

14.09.2022