Nyheder

Skader til sommerfest kan være arbejdsskade

Der holdes tusindvis af sommerfester her op til sommerferien, hvor der sker små og store skader. Kommer du til skade under sommerfesten på arbejdet, kan det anerkendes som en arbejdsskade.

19.06.2024

Skader til julefrokost kan være arbejdsskade

Der holdes tusindvis af julefrokoster på arbejdspladserne her op til jul, hvor der sker små og store skader. Nogle af dem kan anerkendes som arbejdsskader. Se her, hvad du skal gøre, hvis du kommer til skade til julefrokosten på arbejdet.

07.12.2023

Arbejdsskade under julefrokosten?

Kommer man til skade under julefrokosten, kan det anerkendes som en arbejdsskade.

07.12.2022

Lettere at få erstatning for vold på arbejdet

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i sidste uge indgået aftale om en arbejdsskadereform, der blandt andet pålægger arbejdsgiverne at tegne forsikring mod vold på arbejdspladsen.

28.09.2022

Nye anmelderegler for anmeldelse af arbejdsulykker

Fra 1. juli 2022 er der trådt nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Der er tale om forenklinger vedrørende frister for anmeldelse.

07.09.2022

Skal din arbejdsskadesag genoptages?

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for genoptagelse af din sag, hvis du har været tilmeldt efterlønsordningen i a-kassen.

14.05.2020

Nu kan COVID-19 anerkendes som arbejdsskade

Beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har 23. april 2020 meddelt, at COVID-19 som udgangspunkt kan anerkendes som arbejdsskade, hvis man har været udsat for smitte via sit arbejde.

30.04.2020

Anmeldelse af arbejdsulykker, der sker under hjemmearbejde

Hvornår er man omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemme? Læs svarene her.

17.04.2020

Husk at få anmeldt arbejdsulykker

Arbejdstilsynet har regnet sig frem til, at over halvdelen af alle arbejdsulykker aldrig bliver anmeldt.

26.06.2018