Nyheder

Kriminalforsorgen: Arbejdstid i forbindelse med pauser under kurser

I en række tilfælde har medarbejderne i Kriminalforsorgen ikke fået medregnet arbejdstiden under frokostpausen med henvisning til, at pausens længde var længere end en halv time.

10.11.2022

Det sociale arbejde i Kriminalforsorgen

Længere straffe, og mangeårigt pres på medarbejderne, skaber problemer i Kriminalforsorgen. Det rammer også det sociale arbejde i Kriminalforsorgen.

07.09.2022

Øremærket barsel

De nye regler for øremærket barsel trådte i kraft for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

07.09.2022

Statens overenskomster omfatter nu også pensionerede

En helt ny aftale fastlægger, at langt de fleste pensionerede i staten nu også vil være omfattet af en overenskomst.

15.06.2022

Lønstigninger pr. 1. april for kommunalt og regionalt ansatte

Som en del af OK21-forliget stiger en række kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere i grundløn og pension pr. 1. april 2022. Løn- og pensionsstigningerne er et resultat af DS’ aftaler, og dette kan ikke fremhæves ofte nok.

06.04.2022

Seniorrettigheder for statsansatte pr. 1. april 2022

Medarbejdere, der fylder 62 år eller mere i 2022, opnår ret til en seniorbonus på 0,8 procent af den faste løn, som kan konverteres til seniordage og pensionsbidrag. Det er et af flere nye seniortiltag på statens område som følge af OK21.

06.04.2022

Lønstigninger for statsansatte pr. 1. april 2022

Som en del af OK21-forliget stiger alle statsansatte socialrådgivere i løn pr. 1. april 2022. Lønstigninger er et resultat af DS’ aftaler, og dette kan ikke fremhæves ofte nok.

06.04.2022