Nyheder

Lokal løn kører uændret videre i OK24 perioden

I forlængelse af de ekstraordinært høje generelle lønstigninger ved OK24, samt de mange særlige lønstigninger til socialrådgiverne næste år, har nogle arbejdsgivere problematiseret, om der er lige så mange penge til lokal løn nu. Reglerne for lokal løn er uændrede, og der skal derfor være de samme penge til lokal løn som hidtil.

22.05.2024

Seniorbonus for statsansatte

Alle statsansatte over 62 år har ret til seniorbonus, der kan konverteres til fridage. Der foreligger nu en afklaring på fortolkningen af reglerne.

30.08.2023

Webinar om den kommunale og den regionale kompetencefond

På både det kommunale og det regionale område, er der aftalt kompetencefonde, som ansatte efter overenskomsten kan søge. TR er en væsentlig aftalepart i forhold til udlodning af midler fra fondene. Som en del af TR-uddannelsen afholdes et webinar.

21.06.2023

Kriminalforsorgen: Arbejdstid i forbindelse med pauser under kurser

I en række tilfælde har medarbejderne i Kriminalforsorgen ikke fået medregnet arbejdstiden under frokostpausen med henvisning til, at pausens længde var længere end en halv time.

10.11.2022

Det sociale arbejde i Kriminalforsorgen

Længere straffe, og mangeårigt pres på medarbejderne, skaber problemer i Kriminalforsorgen. Det rammer også det sociale arbejde i Kriminalforsorgen.

07.09.2022

Øremærket barsel

De nye regler for øremærket barsel trådte i kraft for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

07.09.2022

Statens overenskomster omfatter nu også pensionerede

En helt ny aftale fastlægger, at langt de fleste pensionerede i staten nu også vil være omfattet af en overenskomst.

15.06.2022

Lønstigninger pr. 1. april for kommunalt og regionalt ansatte

Som en del af OK21-forliget stiger en række kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere i grundløn og pension pr. 1. april 2022. Løn- og pensionsstigningerne er et resultat af DS’ aftaler, og dette kan ikke fremhæves ofte nok.

06.04.2022

Seniorrettigheder for statsansatte pr. 1. april 2022

Medarbejdere, der fylder 62 år eller mere i 2022, opnår ret til en seniorbonus på 0,8 procent af den faste løn, som kan konverteres til seniordage og pensionsbidrag. Det er et af flere nye seniortiltag på statens område som følge af OK21.

06.04.2022

Lønstigninger for statsansatte pr. 1. april 2022

Som en del af OK21-forliget stiger alle statsansatte socialrådgivere i løn pr. 1. april 2022. Lønstigninger er et resultat af DS’ aftaler, og dette kan ikke fremhæves ofte nok.

06.04.2022